Kunder och samarbetspartners

Kunder och samarbetspartners

Improvus är verksamma främst inom Sverige. De flesta av Improvus kunder är lokaliserade i Stockholm samt Mälardalen och finns inom både näringslivet och offentliga sektorn. Improvus har även ett nära samarbete med andra konsultföretag.

Nedan följer en presentation av ett urval av kunder samt samarbetspartners i bokstavsordning:

AGA är den ledande leverantören av industrigaser på den svenska marknaden. Sedan 2000 ingår AGA i tyska The Linde Group vilket ytterligare stärkt möjligheterna att bibehålla en stark marknadsposition.
Besök AGA

Automationsföretaget COPA-DATA, med huvudkontor i Salzburg, Österrike, är ledande utvecklare av operatörsgränssnitt till styrsystem (SCADA/HMI).
Besök COPA-DATA

FERRONOVA © Process Support är en heltäckande samarbetspartner för värmebehandling och metallurgisk industri i Skandinavien.
Besök FERRONOVA

FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. FMV upphandlar, driver och avvecklar system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn.
Besök FMV

InDex Pharmaceuticals, en avknoppning från Karolinska Institutet, är ett biofarmaceutiskt bolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera nya, förbättrade immunterapier baserade på sin TLR-plattform (toll-liknande receptorer).
Besök InDex Pharmaceuticals

Innventia är en av världens ledande FoU-företag inom massa, papper, grafisk media, förpackningar och bioraffinering.
Besök Innventia

Kaeser Kompressorer är en av världens största tillverkare av tryckluftssystem med ursprung i Tyskland och med nära 4.000 anställda runt om i världen. I Sverige är de en av de största tryckluftsleverantörerna på den inhemska marknaden.
Besök Kaeser

The Linde Group, med huvudkontor i München, Tyskland, är ett världsledande gas- och ingenjörsföretag med nära 52000 anställda i omkring 100 länder världen över.
Besök Linde gruppen

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruv-, bygg-, energi-, metall återvinning och pappers- och massaindustrin.
Besök Metso

Norske Skog eller Norske Skogsindustrier ASA är ett norskt pappers- och massaföretag baserat i Olso. Företaget bildades 1962 och är idag världens största tillverkare av tidnings- och tidskriftspapper med 18 bruk runtom i världen.
Besök Norske Skog

Plagazi är ett cleantechbolag med fokus på plasmaförgasning av avfall för produktion av ren vätgas till processindustrier. Företagsnamnet kommer från begreppet “plasma förgasning”.
Besök Plagazi

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom.
Besök Rejlers

SSE är Storbritanniens och Irlands näst största elproducent. SSE Renewables ansvarar för all utveckling och utbyggnad av företagets projekt inom förnyelsebar energi i Europa, omfattande såväl vindkraft som vattenkraft, marin energi, biomassa och solkraft.
Besök SSE

AGA är den ledande leverantören av industrigaser på den svenska marknaden. Sedan 2000 ingår AGA i tyska The Linde Group vilket ytterligare stärkt möjligheterna att bibehålla en stark marknadsposition.
Besök AGA

Automationsföretaget COPA-DATA, med huvudkontor i Salzburg, Österrike, är ledande utvecklare av operatörsgränssnitt till styrsystem (SCADA/HMI).
Besök COPA-DATA

FERRONOVA © Process Support är en heltäckande samarbetspartner för värmebehandling och metallurgisk industri i Skandinavien.
Besök FERRONOVA

FMV levererar teknik för Sveriges säkerhet. FMV upphandlar, driver och avvecklar system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn.
Besök FMV

InDex Pharmaceuticals, en avknoppning från Karolinska Institutet, är ett biofarmaceutiskt bolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera nya, förbättrade immunterapier baserade på sin TLR-plattform (toll-liknande receptorer).
Besök InDex Pharmaceuticals

Innventia är en av världens ledande FoU-företag inom massa, papper, grafisk media, förpackningar och bioraffinering.
Besök Innventia

Kaeser Kompressorer är en av världens största tillverkare av tryckluftssystem med ursprung i Tyskland och med nära 4.000 anställda runt om i världen. I Sverige är de en av de största tryckluftsleverantörerna på den inhemska marknaden.
Besök Kaeser

The Linde Group, med huvudkontor i München, Tyskland, är ett världsledande gas- och ingenjörsföretag med nära 52000 anställda i omkring 100 länder världen över.
Besök Linde gruppen

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruv-, bygg-, energi-, metall återvinning och pappers- och massaindustrin.
Besök Metso

Norske Skog eller Norske Skogsindustrier ASA är ett norskt pappers- och massaföretag baserat i Olso. Företaget bildades 1962 och är idag världens största tillverkare av tidnings- och tidskriftspapper med 18 bruk runtom i världen.
Besök Norske Skog

Plagazi är ett cleantechbolag med fokus på plasmaförgasning av avfall för produktion av ren vätgas till processindustrier. Företagsnamnet kommer från begreppet “plasma förgasning”.
Besök Plagazi

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom.
Besök Rejlers

SSE är Storbritanniens och Irlands näst största elproducent. SSE Renewables ansvarar för all utveckling och utbyggnad av företagets projekt inom förnyelsebar energi i Europa, omfattande såväl vindkraft som vattenkraft, marin energi, biomassa och solkraft.

Besök SSE