Kvalitet och ledningssystem

Kvalitet och ledningssystem

Minskad administration och enklare att uppdatera med kvalitetssystem på plats

Det du tillverkar ska stämma överens med specifikationerna, eller hur? Vi hjälper dig att upprätta kvalitetssystem som säkerställer just detta. Rätt tillämpat blir kvalitetssystemet ett medel att försäkra sig om att kundernas alla tänkbara krav på din vara och leverans i slutändan är uppfyllda.

Ett kvalitetssystem på rätt nivå och med relevant innehåll medför effektivare kvalitetskontroller, minskad administration och enklare uppdateringar – och blir lättare att lära sig. Alla på företaget som kan påverka kvaliteten på den produkt du tillverkar måste känna till kvalitetssystemet, från den som hanterar enstaka komponenter till vd.

Analys och dokumentation av dina rutiner

Företag som vill certifiera sig enligt ISO 9001 måste tillämpa ett kvalitetssystem anpassat efter de egna processerna. En stor del av arbetet med att anpassa ett kvalitetssystem handlar om att redigera rutiner så att de passar för just ditt företag.

Improvus hjälper dig att analysera vilka av dina rutiner och processer som behöver beskrivas och dokumenterar dem åt dig. Resultatet blir lättillgängliga och tydligt strukturerade rutiner, rapportmallar och checklistor som endast innehåller det du behöver. För att kvalitetssystemet ska kunna tillämpas behövs utbildning. Det hjälper vi till med och efter en tid följer vi upp för att se om vi tänkt rätt och om utbildningen varit tillräcklig.

Pin It on Pinterest