Produkter och system

Produkter och system

Sänk dina produktkostnader och ta vara på värdefull erfarenhet

Du kan göra stora vinster genom att ta fram ett underlag för serietillverkning – dvs. standardisera din produkt.

Med färdiga ritningar, specifikationer, rutiner och instruktioner slipper du onödigt extraarbete. Arbetet går fortare, produktkostnaden blir lägre och du får ovärderlig erfarenhet i och med att du kan jämföra resultat och annan återkoppling du får från dina olika kunder. Vi på Improvus hjälper dig hela vägen.

Från specifikationer till testning och leverans

För dig som är tillverkare av tekniska system och som löpande levererar produkter och utrustning till användare kan vi bidra med koordinering vid tillverkningen.

Från första fasen då vi skriver specifikationer fram till testning före leverans av den färdiga modulen eller produkten.

Vi hjälper till med utveckling av både standardprodukter och specialanpassade lösningar som du tillverkar på beställning från en särskild kund.

Pin It on Pinterest