Läkemedelsutveckling

Läkemedelsutveckling

Våra specialister, projektledare och resurser stödjer dina projekt

Vi på Improvus vet att arbetet med att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och resurskrävande process där många olika specialistkunskaper är nödvändiga.

Genom våra erfarna konsulter inom affärsområdet Life Science erbjuder vi kompetens som spänner från urvalsprocessen för att välja kandidatsubstans över dokumentationen av en produkt till uppföljning efter registrering. Vi hjälper till att identifiera förbättringsmöjligheter och eventuella brister. Låt oss på Improvus bli ert stöd och komplement för att optimalt utnyttja ert företags egna resurser och kapacitet. Med Improvus konsulter blir vägen mot era mål lättare att gå.

Vi hjälper er t.ex. med:

 • Leda, administrera eller koordinera projekt/delprojekt
 • Koordinering av aktiviteter gentemot extern partner
 • Riskbedömning och utvecklingsstrategier
 • Second opinion, utvärdering av offerter
 • Identifikation av samarbetspartner
 • Kontraktsförhandling, BID defence
 • Utvecklingsstrategier
 • Ansökningar till myndigheter
 • Skapa, granska eller sammanställa dokumentation
 • Urval och hantering av sites i enlighet med GCP
 • Skriva protokoll, studiedokument och rapport
 • Koordinera arbetet med CRFer och QoL-instrument
 • Granska, ”rena” och sammanställa data
 • Planering och verksamhetsförbättring enligt LEAN
 • Implementering av elektronisk dokumenthantering och signaturer
 • Kvalitetsledning och auditering
 • GCP-utbildning
 • Planering och utformning av icke-interventionsstudier och register
 • Preformulering och formuleringsutveckling
 • Biofarmaceutiska studier & problemlösning
 • Planera och initiera nödvändiga prekliniska studier