Läkemedelsutveckling

Läkemedelsutveckling

Våra konsulter stödjer dina projekt

Vi på Improvus vet att arbetet med att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och resurskrävande process där många olika specialistkunskaper är nödvändiga.

Genom våra erfarna konsulter inom affärsområdet Life Science erbjuder vi CMC*- kompetens som spänner från urvalsprocessen för att välja kandidatsubstans över dokumentationen av en produkt till uppföljning och produktvård efter registrering. Vi hjälper till att identifiera förbättringsmöjligheter och eventuella brister. Låt oss på Improvus bli ert stöd och komplement för att optimalt utnyttja ert företags egna resurser och kapacitet. Med Improvus konsulter blir vägen mot era mål lättare att gå.

Vi hjälper er t.ex. med:

 • Leda, administrera eller koordinera projekt/delprojekt
 • Koordinering av aktiviteter gentemot extern partner
 • Riskbedömning och utvecklingsstrategier
 • Second opinion
 • Identifikation av samarbetspartner
 • Utvecklingsstrategier
 • Skapa, granska och sammanställa CMC-dokumentation för kliniska prövningar, registrering eller variationer.
 • Kvalitetsledning och auditering
 • Preformulering och formuleringsutveckling
 • Biofarmaceutiska studier & problemlösning
 • Planera och initiera nödvändiga prekliniska CMC-studier

*) CMC = Chemistry Manufacturing Control

Pin It on Pinterest