Processindustri

Processindustri

Tillförlitliga och konkurrenskraftiga processutrustningar och system

Improvus har genom åren försett kunder inom processindustrin med tillförlitliga och konkurrenskraftiga processutrustningar och system.

Vi anlitas då det är dags att renovera en befintlig anläggning eller då kunden vill investera i en helt ny. Vi har god kännedom om vilken teknik som är bäst lämpad i varje enskilt fall och vi vet var den går att få tag i.

Vi har standardiserat system för att få kortare och kostnadseffektivare produktionsprocesser och vi har med framgång varit med och kommersialiserat produkter och tjänster åt maskin- och systemleverantörer.

Lämna över hela ansvaret till oss!

Du kan tryggt lämna ifrån dig ansvaret till oss på Improvus. Vi

  • utvärderar vilken teknik och process som är lämplig
  • designar processer och dimensionerar utrustning
  • tar fram specifikationer och upphandlingsunderlag
  • håller i inköp och hanterar leverantörer
  • verifierar och kvalitetssäkrar leveransen fram till och med idrifttagandet
  • ser till att leverans och drift fungerar efter installationen
  • säkerställer den tekniska dokumentationen
  • utbildar personal
  • tar ansvar för att uppföljning sker

Pin It on Pinterest