Life Science

Life Science

Strategiskt projektarbete

Improvus har under de senaste åren byggt upp affärsområdet Life Science där vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom medicinteknik och läkemedelsutveckling.

Vår kompetens spänner från idé och kandidatsubstans till färdig lanserad produkt.

Vi är kompetenta inom regulatoriska frågor och väl förtrogna med branschens högt ställda krav.

Baserat på många års erfarenhet i branschen ger vi dig de verktyg som behövs för att uppnå resultat, samt enklare och effektivare projektarbete, som gör att du snabbare kan nå uppsatta mål.

När du låter Improvus konsulter gå in som drivande projektledare eller resurs så kan du förvänta dig

  • ett strategiskt och strukturerat arbetssätt med rätt uppgifter utförda vid rätt tidpunkt
  • ett målmedvetet arbete enligt gällande regulatoriska krav för att uppnå närmaste delmål
  • full dokumentation och spårbarhet av utfört arbete
  • en konsult som jobbar fokuserat och målmedvetet med kundens bästa för ögonen

Improvus erbjuder konsulter med specialistkunskaper och gedigen erfarenhet inom kliniska prövningar, konceptstudier, produktutveckling, formuleringsutveckling, biofarmaci, Regulatory Affairs, verifiering och validering, kvalitetsledning och auditering.

Vi håller även kundanpassad utbildning inom

  • CE-märkning av medicintekniska produkter
  • ISO 13485 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14971 Riskhantering för medicintekniska produkter
  • SS-EN 62304 Livscykelprocesser för programvara
  • GCP Good Clinical Practise (GCP) inom kliniska prövningar