Life Science

Life Science

Strategiskt projektarbete

Improvus har under de senaste åren byggt upp affärsområdet Life Science där vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom medicinteknik och läkemedelsutveckling. 

Vår kompetens spänner från kvalitetsledning av  medicintekniska produkter till produktutvecklingen av läkemedel från det tidigaste idéstadiet med kandidatsubstanser till färdig, lanserad produkt, det som kallas för CMC (Chemistry Manufacturing Control). 

Vi har hög kunskap om regulatoriska frågor inom CMC-området och är väl förtrogna med branschens högt ställda krav på CMC dokumentation inför kliniska prövningar och registreringsansökningar. 

Baserat på många års erfarenhet i branschen ger vi dig de verktyg som behövs för att uppnå resultat, samt enklare och effektivare projektarbete, som gör att du snabbare kan nå uppsatta mål.

När du låter Improvus konsulter gå in som drivande projektledare eller resurs så kan du förvänta dig:

  • ett strategiskt och strukturerat arbetssätt med rätt uppgifter utförda vid rätt tidpunkt
  • ett målmedvetet arbete enligt gällande regulatoriska krav för att uppnå närmaste delmål
  • full dokumentation och spårbarhet av utfört arbete
  • en konsult som jobbar fokuserat och målmedvetet med kundens bästa för ögonen

Improvus erbjuder konsulter med specialistkunskaper och gedigen erfarenhet inom, konceptstudier, formuleringsutveckling, biofarmaci och Regulatory Affairs kopplat till CMC, samt kvalitetsledning och auditering av medicintekniska produkter. Vi kan t.ex hjälpa dig att styra externa partners som ska ta fram produkter till djurstudier eller till kliniska prövningar, granska CMC rapporter eller författa den CMC dokumentation som behövs för ansökningar till myndigheter.

Pin It on Pinterest