Process & Engineering

Process & Engineering

Ska du investera i ny teknik?

Ny teknik, utveckling av en processlinje, tillverkning av en ny substans, ökad kapacitet…

Listan på investeringsprojekt kan göras lång men gemensamt för alla är att du behöver analysera, dimensionera, specificera – allt det som vi är experter på.

Det är därför våra kunder inom process- och läkemedelsindustrin vänder sig till oss redan på idéstadiet när de vill göra en ny investering.

Ineffektivitet i en tillverkningsprocess kan bero på att något i utrustningen behöver förbättras eller bytas ut eller att ett moment i en process behöver analyseras och utvecklas.

Vi identifierar risker och för- och nackdelar, undersöker alternativa vägar och föreslår åtgärder.

Vi är specialister på lösningar

Vi specificerar krav, designar och köper in de komponenter och system som du behöver.

Vi har god kännedom om vilka leverantörer som finns och vad var och en är bäst på.

Genom att fastställa mängder, tryck och flöden kan vi hjälpa dig med den tekniska lösningen på ditt processproblem – en lösning som innebär att du får en ultimat process både i fråga om kapacitet och investeringskostnader.

Vi verifierar, testar och utbildar. Efter en tid följer vi upp projektet så att vi vet att du är nöjd.

Improvus erbjuder specialistkompetens till företag som hanterar industriell processutrustning, system eller produktionsanläggningar.

Vi hjälper er t.ex. med:

 • projektledning
 • analyser och förstudier
 • projektering
 • processteknik, -design och dimensionering
 • riskanalys
 • automation och programmering
 • konstruktion, mekanik och rörverk
 • verifiering och validering
 • upphandling & leverantörsuppföljning
 • dokumentation
 • utbildning.

Pin It on Pinterest