Cleantech

Cleantech

Integrering av miljöteknik i dina processer och applikationer

Intresset för Cleantech – teknologier som minskar utsläpp, avfall och energiförbrukning – har ökat starkt under de senaste åren och att utveckla, förbättra och producera nya uthålliga energisystem är en av vår tids största utmaningar.

Vi på Improvus är specialiserade på luftvårdsteknik. Vi kan hjälpa dig att miljösäkra både processer och applikationer.

Vi integrerar teknologier i dina normala processer, från analys till implementering. Vi hjälper dig med specifikationer, utvärdering och upphandling.

Spetskompetens inom gaser, gasteknik och processäkerhet

På Improvus har vi en gedigen erfarenhet inom området industriella gaser (kvävgas, vätgas, syrgas, koldioxid med flera). 

Vi har spetskompetens inom:

  • gasteknik och utrustning
  • processäkerhet
  • inertering och kryogena applikationer

Tack vare vår erfarenhet har vi fått förtroendet att medverka i projekteringen av biogasstationer i Sverige och utomlands. Vi håller utbildningar om bland annat säker hantering av gas, tryckkärlsdirektivet, maskindirektivet och om utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

På Improvus är vi mycket glada över att miljömedvetenheten hos svenska och internationella företag bara ökar och att nya, innovativa tekniker används mer och mer vid utveckling av produkter och processer.

Pin It on Pinterest